Campania Aici nu se pune mână

405

Despre campanie

AICI NU SE PUNE MÂNA este o campanie de combatere a abuzului sexual asupra copiilor adresată părinților, educatorilor și îngrijitorilor de copii mici cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani. Campania este lansată la 28 mai 2015 și face parte din ciclul de campanii privind combaterea violenţei sexuale asupra copiilor ONE IN FIVE desfăşurate de Consiliul Europei. În Republica Moldova, această campanie este desfăşurată de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al RM, Fundaţia Nobody’s Children (Polonia), cu suportul Fundaţiei OAK şi Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Scop

Scopul principal al campaniei este creșterea nivelului de implicare și acțiune necesare pentru oprirea abuzului sexual asupra copiilor. Prin această campanie, CNPAC și Consiliul Europei își propune să furnizeze instrumentele necesare pentru ca instituțiile publice, rețelele profesionale, cadrele didactice, societatea civilă, părinții și copiii să poată lua măsurile necesare pentru prevenirea și stoparea abuzului sexual asupra copiilor.

Materiale