Cerere de Ofertă de preț pentru achiziționarea echipamentului medical

100

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță Cerere de Ofertă de preț pentru achiziționarea echipamentului medical.

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: vânzare-cumpărare

Termen limită de prezentare a ofertelor: 2 aprilie 2021, ora 17:00

Termen de livrare a produsului: 10 mai 2021  

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Cu sprijinul Fundației ERIKS Development Partner, CNPAC implementează proiectul „Centrul Barnahus în Moldova – asigurarea accesului copiilor la servicii specializate prietenoase”. Scopul de bază al intervenției este asigurarea copiilor victime/martori ai infracțiunilor la servicii de asistență integrată de tip Barnahus (asistență juridică, psihologică, socială și medicală după principiul „sub un singur acoperiș”).

În conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile de tip Barnahus, aprobate prin Hotărârea Guvernul nr. 708/2019, fiecare Centru regional va dispune de spațiu amenajat și dotat cu echipamentul necesar pentru efectuarea examinării medico-legale.

În acest context, pentru echiparea primului Centru de tip Barnahus care se va deschide la Bălți, CNPAC anunță concurs pentru procurarea echipamentului medical, conform listei și specificațiilor tehnice | a se descărca aici: Specificatii tehnice echipament Barnahus_achiziții . Procurarea este defalcată în două loturi. Specificațiile tehnice sunt minime și obligatorii pentru ofertanți.

 CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în importul și/sau comercializarea echipamentului medical; cu o experiență în domeniu de minim 5 ani.

 OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea TVA, se va completa în tabel | descarcă aici Tabel oferta financiară
  • Termenele de livrare, cu respectarea datei-limită indicate mai sus.
  CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:
  • Calitatea ofertei tehnice (50%);
  • Oferta financiară (50%).

IMPORTANT: La evaluarea ofertei pentru Lotul nr. 1 se va lua în calcul și experiența demonstrată a companiei, de instalare, deservire și instruire a personalului implicat în utilizarea acestui tip de echipament.

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.org.md , cu mențiunea „Echipament medical Barnahus” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 2 aprilie 2021, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 079 88 02 06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.org.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată. Va fi notificată formal doar compania ofertantă câștigătoare.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

Notă: Persoana fizică sau reprezentantul companiei selectate va completa o Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu a fost condamnată în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus(ă) unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcarea a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.