CNPAC anunță solicitare oferte de preț pentru achiziționarea tehnicii computerizate

78

Locul: Chișinău, Republica Moldova

Tipul contractului: vânzare-cumpărare

Termen limită de prezentare a ofertelor: 24 septembrie 2021, ora 18:00

Termen de livrare: 30 septembrie 2021  

CONTEXT

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, care activează începând cu 1997 și are drept misiune de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Cu sprijinul Fundației ERIKS Development Partner, CNPAC implementează proiectul „Centrul Barnahus în Moldova – asigurarea accesului copiilor la servicii specializate prietenoase”. Scopul de bază al intervenției este asigurarea copiilor victime/martori ai infracțiunilor la servicii de asistență integrată de tip Barnahus (asistență juridică, psihologică, socială și medicală după principiul „sub un singur acoperiș”).

În conformitate cu Standardele minime de calitate pentru serviciile de tip Barnahus, aprobate prin Hotărârea Guvernul nr. 708/2019, fiecare Centru regional va dispune de spații administrative dotate cu echipament și tehnică de calcul pentru a acoperi necesitățile personalului angajat.

În acest context, pentru echiparea primului Centru de tip Barnahus care se va deschide la Bălți, CNPAC anunță concurs pentru procurarea tehnicii computerizate, conform listei și specificațiilor tehnice anexate. Procurarea este defalcată în două loturi. Specificațiile tehnice sunt minime și obligatorii pentru ofertanți. Specificațiile tehnice a se descărca aici.

   CRITERII DE ELIGIBILITATE:

  • Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în importul și/sau comercializarea tehnicii computerizate; cu o experiență în domeniu de minim 2 ani.

  OFERTA DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOAREA INFORMAȚIE:

  • Date despre companie (denumirea, adresa poștală, datele bancare, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  • Copia certificatului de înregistrare a companiei/extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Oferta financiară, prezentată în MDL, cu indicarea TVA;
  • Termenele estimate de livrare, cu respectarea datei-limită indicate mai sus și disponibilitatea livrării produselor la Bălți.
  CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR:
  • Calitatea ofertei tehnice (50%);
  • Oferta financiară (50%).

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail la office@cnpac.md, cu mențiunea „Tehnică computerizată Barnahus” sau direct la sediul Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (str. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 61/2, Chișinău) până pe 24 septembrie 2021, ora 18:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +373 079 88 02 06 sau la adresa de e-mail: office@cnpac.md.

În cazul în care oferta prezentată nu va întruni condițiile concursului, nu se va conforma exigențelor prevăzute de prezenta solicitare sau/și nu va fi depusă în termenul limită indicat, oferta va fi respinsă fără a fi examinată. Despre rezultatele concursului va fi notificată formal doar compania ofertantă câștigătoare.

*****

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de selectare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de selectare.