Moldova – pe calea deschiderii primului Serviciu de tip Barnahus

348

Chișinău, 20 februarie 2020// Un nou tip de servicii pentru copiii care au fost victime sau martori al infracțiunilor – centre regionale de asistență integrată (de tip Barnahus) va fi înființat în Republica Moldova. Centrele vor acorda servicii copiilor care au avut de suferit de pe urma abuzului sexual, violenței în familie, traficului de persoane sau altor tipuri de infracțiuni. În aceste instituții va  fi asigurată audierea tuturor copiilor în cadrul procedurilor penale. Totodată,  aceștia vor beneficia de asistență medicală, psihologică, juridică și socială. 

Prima instituție de acest fel va fi inaugurată la Bălți și va deservi 12 unități administrative din nordul țării. Ulterior, structuri similare vor fi deschise la Chișinău și Cahul.

Perspectiva activității acestui serviciu a fost abordată astăzi în cadrul unei platforme de discuții privind fenomenul abuzului sexual asupra copiilor. Evenimentul a avut loc în contextul Zilei Internaționale a Justiției Sociale și a fost organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

Prezentă la eveniment, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat: “Bunăstarea și protecția copiilor trebuie să fie un deziderat, nu numai al autorităților, dar al fiecărui dintre noi, întregii societăți. Cu toții purtăm responsabilitate față de copii, față de problemele acestora. Pe parcursul anilor, am promovat cu succes cadrul legislativ în domeniul protecției copilului, însă o lacună în acest sistem a fost lipsa serviciilor specializate pentru asistența integrată a copiilor victime ale abuzului și martori ai infracțiunilor. Acest Serviciu nou creat va oferi copiilor asistență specializată integrată, prietenoasă și organizată în jurul copilului, cu prestarea serviciilor medicale, psihologice, juridice, sociale în același loc.”

Potrivit Danielei Sîmboteanu, președinte CNPAC, noul serviciu întrunește strandardele internaționale în domeniu și vine să soluționeze o problemă gravă – revictimizarea copiilor în cadrul procedurilor penale.

„Acest tip de asistența integrată pentru copiii care au fost martori sau au avut de suferit de pe urma unei infracțiuni este cunoscut în lume ca Barnahus și este recomandat de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, Consiliul Europei  ca pe model de bună practică pentru un răspuns multidisciplinar, interinstituțional, la cazurile de violenţă sexuală asupra copiilor ”, a menționat Daniela Sîmboteanu.

Pentru ca abordarea integrată a situației copiilor să fie asigurată, o hotărâre de Guvern, aprobată în decembrie 2019, prevede că va fi semnat  un Acordu de cooperare dintre Ministerul Sănătății,Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, Centrul de Medicină Legală,  specialiștii cărora vor asigura audierea copiilor în condiții speciale, examinarea medico-legală și asistența psihologică de criză „sub același acoperiș”.

Participanții la platforma de discuții au salutat deschiderea noului centru și au menționat că acest serviciu va asigura asigure condiții optime pentru copiii care au tangență cu sistemul de justiție, în calitate de martor sau parte vătămată.

În cadrul evenimentului a fost proiectat în premieră filmul de scurt metraj „Scrisoare către judecător”, care se referă la consecințele abuzului sexual în copilărie și descrie modul în care sunt revictimizați în sistemul de justiție copiii care au suferit de pe urma acestor infracțiuni. Scenariul producției video a fost elaborat de CNPAC împreună cu cinci supraviețuitoare ale abuzului sexual în copilărie. Filmul a fost produs în cadrul unui program inovator, cu durata de nouă luni, în care tinerele au învățat despre spațiu sigur, consimțământ, confidențialitate, advocacy și lobby, și au explorat cele mai sensibile aspecte ale violenței sexuale. Totodată, ele au fost instruite cum să se implice în procesele decizionale și în promovarea drepturilor copilului.

Statisticile oficiale arată că anual peste 1200 de copii din Republica Moldova devin victime sau martori ale diferitor tipuri de infracțiuni. În jur de 400 dintre acestea sunt infracțiuni cu caracter sexual.

Filmul „Scrisoare către judecător” poate fi vizualizat aici: https://bit.ly/38KhkRR .