Copilul în justiție

Contribuim la asigurarea unei justiții prietenoase pentru copiii victime și martori ai violenței.

Copiii intră în contact cu sistemul de justiție atunci când apar probleme familiale (divorțul părinților, adopție), sau în calitate de victime, martori sau infractori. Însă indiferent de situație, este important ca ei să fie întâmpinați de un sistem care le respectă drepturile și le acoperă nevoile.

Un sistem de justiție prietenos copilului este accesibil, adaptat la specificul vârstei, operativ, ajustat la și concentrat pe nevoile și drepturile copilului – dreptul de a participa la proces și de a înțelege procedurile care se desfășoară, de a avea un proces echitabil, de a fi informat, de a fi reprezentat, de a-i fi protejată viața privată, integritatea și demnitatea. Atunci când sistemul juridic este prietenos copilului, discută cu el într-un limbaj pe înțelesul lui, ia în considerare cuvintele, nevoile și trăirile copilului, îl tratează cu demnitate, și pune în prim plan interesul copilului.

Principala provocare pentru sistemul justiției de la noi din țară este existența unei viziuni general acceptate cu privire la dezvoltarea unui sistem de justiție prietenos copilului, în contextul reformei întregului sistem de justiție, și la consolidarea rețelei de camere amenajate pentru audierea copilului în condiții speciale versus  crearea unor servicii multifuncționale de tip BARHANUS .

Pentru a promova un sistem de justiție prietenos copilului victimă sau martor al infracțiunii, CNPAC sprijină procesul de creare și promovare a serviciilor de tip BARHANUS și a cadrului legal conex, investește în creșterea capacității specialiștilor de a răspunde nevoilor copilului victimă sau martor al abuzului, și monitorizează implementarea politicilor publice în domeniul justiției prietenoase copilului.