Medicii intervin în cazurile de abuz faţă de copii

67

width=650

Tot mai multe cazuri de abuz faţă de copii sunt identificate de către specialiştii din sectorul sănătate. Doar în anul 2016, lucrătorii medicali au identificat 1223 de cazuri de violență față de copii, 508 dintre aceste cazuri fiind considerate grave și referite protecției sociale pentru intervenție în echipă multidisciplinară.

Rolul profesioniștilor din sectorul sănătate în protecția copilului față de violență este unul esențial, datorită contactului lucrătorului medical cu copiii-victime și potențiale victime ale violenței, precum și cu familiile acestora. Identificarea timpurie a copiilor-victime facilitează evaluarea, referirea și asistența, inclusiv asistența medicală calitativă pentru acești copii și familiile protectoare.

Astfel, pentru a oferi suport şi consultare profesioniştilor din sectorul de sănătate în lucrul cu copiii-victime, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Institutul Mamei şi Copilului și Societatea de Pediatrie au semnat un Memorandum de cooperare, care a pus bazele unei colaborări de durată, în beneficiul acestor copii. Abordarea subiectului violenței față de copii la întrunirele profesionale, evenimente și manifestări științifice a cadrelor medicale a fost una din prioritățile stabilite în Memorandumul de colaborare.

Ca urmare, subiectul violenţei faţă de copii s-a regăsit şi pe agenda Conferinței Internaționale de Pediatrie, organizată de către Societatea de Pediatrie din Moldova în parteneriat cu Societatea Română de Pediatrie, unde a fost prezentat raportul: Intervenția lucrătorului medical în cazurile de abuz față de copil. Această Conferință este unul din cele mai importante evenimente anuale în domeniul pediatriei.

Protecția copilului față de violență și rolul lucrătorului medical în cadrul Mecanismului intersectorial de cooperare sunt discutate și la Consfătuirile lunare în obstetrică – ginecologie, neonatologie și pediatrie.

Amintim că, în urma adoptării Mecanismului intersectorial de cooperare (Hotărârii de Guvern nr. 270 din 8 aprilie 2014), precum și a procedurii de intervenție a lucrătorului medical în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului (Ordinul Ministului Sănătății nr. 445 din 9 iunie 2015) în Republica Moldova au fost stabilite şi responsabilitățile lucrătorilor medicali în domeniul protecției copilului prin coordonare și cooperare intersectorială în procesul de identificare, referire, asistență și monitorizare a copiilor victime și potențiale victime.

Abordarea subiectului violenței față de copii în sistemul de sănătateeste o precondiție atât pentru implementarea eficientă a Mecanismului intersectorial de cooperare în activitatea practică a lucrătorilor medicali, cât și pentru familiarizarea acestora cu tot ce ține de stabilirea rapidă a diagnosticului unui caz de abuz fizic, emoțional, sexual, neglijare și asigurarea intervenției necesare pentru protecția copilului. Pentru a facilita lucrul specialiștilor din domeniul medical, a fost elaborat Diagnosticul diferențiat în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. Acest document este aprobat deConsiliul Ştiinţific al Institutului Mamei și copilului, precum și de către Laboratorul științific de pediatrie.

Acest material este realizat în cadrul Campaniei „aMIC pentru fiecare copil”. Campania este desfășurată de CNPAC cu scopul de a informa profesioniștii și publicul larg despre importanța Mecanismului intersectorial de cooperare în identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, cu suportul Ambasadei Olandei la București și a Fundației OAK.