Poziţia CNPAC cu privire la cazul de violenţă asupra copiilor din grădiniţa nr. 38 din mun. Bălți

56
 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC/NCCAP) își exprimă îngrijorarea în legătură cu cazul de violență asupra copiilor din instituțiile preșcolare de învățământ, atât cele care sunt sesizate la CNPAC, cât și cele care sunt reflectate în mass-media.

Considerăm că cazul de violență asupra copiilor din grădinița nr.38 din mun. Bălți, trebuie să atragă atenția autorităților, asigurând totodată, protecție și reabilitare copiilor victime/martori ale violenței.

Pornind de la obligaţia statului de a asigura respectarea drepturilor copiilor, de a stopa toate situaţiile de violenţă împotriva acestora, de a pedepsi agresorii şi a oferi protecţie victimelor, în baza Legii Nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83908&lang=ro, a Hotărârii Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=18619&lang=ro, Codului Muncii al Republicii Moldova, Codului penal al Republicii Moldova, se cer a fi întreprinse următoarele acțiuni cu referire la cazul din grădinița nr. 38 din mun. Bălți:

-Eliberarea din funcție a cadrului didactic în conformitate cu prevederile art. 86 alin.(1) lit. n) Codul muncii – concedierea pentru aplicarea, chiar şi o singură dată, de către un cadru didactic a violenţei fizice sau psihice faţă de discipoli;

-Efectuarea unei anchete de serviciu în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului de abuz din partea educatoarei;

-Informarea/ instruirea angajaților grădiniței, părinților și îngrijitorilor, cu referire la procedura de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență asupra copiilor; https://mecc.gov.md/…/prevenirea_violentei_in…
 
– Asigurarea accesului copiilor victime/ martori ai violenței la servicii de reabilitare psihologică. Începând cu anul 2022 CNPAC a dezvoltat un program de reabilitare de lungă durată pentru copii victime ale diferitor forme de abuz și familiile lor.
 

– Neadmiterea acțiunilor care ar putea periclita starea de bine a copiilor ce frecventează grădinița și a părinților acestora.

Anual, în programele psiho-sociale ale CNPAC sunt asistați 1.500-1.600 de copii victime ale abuzurilor psihologice, sexuale, domestice sau bullyingului.