Specialiști din Moldova se familiarizează cu practica suedeză privind dezvoltarea Serviciului specializat de tip Barnahus

61

width=600

Copiii victime ale infracțiunilor, de la noi din țară, vor putea primi asistență integrată în cadrul serviciului specializat de tip Barnahus, o practică pe larg răspândită în multe țări europene. Primul  Serviciu regional de asistență integrată a copiilor victime ale infracțiunilor, în Republica Moldova, urmează a fi deschis în regiunea de nord a țării, la Bălți, la începutul anului 2020.

În acest sens, un grup de specialiști din țară, format din intervievatori, procurori, psihologi, medici legiști, judecători, asistenți sociali, care vor interacționa cu copiii victime în cadrul acestui Serviciu, întreprind în aceste zile o vizită de studiu în Suedia pentru a facilita învățarea și transpunerea practicilor pozitive de intervenție în cazurile copiilor victime/ martori ai infracțiunilor. Vizita este organizată de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), cu sprijinul World Childhood Foundation.

În cadrul Serviciului Barnahus din Linkoping, specialiștii noștri se familiarizează cu modalitățile de intervenție și colaborare pentru fiecare tip de asistență oferit în acest serviciu, dar și cu  funcționarea acestuia din perspectiva oferirii asistenței copilului și colaborării între specialiști. Mai cu seamă, aceste aspecte se referă la: principiile de funcționare a serviciului și aplicabilitatea lor practică; procedurile de oferire a asistenței juridice în cadrul Serviciului; pregătirea copilului pentru audiere și audierea copilului în condiții speciale; asistența psihologică a copilului victimă/ martor al infracțiunilor; asistența medicală în Barnahus; managementul serviciului Barnahus (examinarea cazului în cadrul Serviciului, personalul Serviciului, colaborarea intersectorială și interdepartamentală, monitorizarea intervențiilor pe caz.

Conform modelului internațional, eficiența unui astfel de serviciu, (colectarea probelor în procesul penal fără a victimiza copilul) poate fi asigurată doar prin colaborarea multidisciplinară și interdepartamentală între toți specialiștii care au atribuții în protecția copilului și colaborează cu Barnahus (judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală, medici, medici legiști, psihologi, asistenți sociali, intervievatori etc.).

Menționăm că, prin ratificarea Convenției Europene privind Protecția Copilului împotriva Exploatării Sexuale și a Abuzului Sexual (Convenția de la Lanzarote), în contextul Strategiei pentru protecția copilului pe anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, Republica Moldova s-a angajat să dezvolte servicii specializate pentru copiii victime ale infracțiunilor de tip Barnahus.

Acest model de serviciu este promovat de către Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Actualmente, proiectul Regulamentului cadru și Standardele minime de calitate privind funcționarea acestui Serviciu la noi în țară, sunt în proces de avizare și consultare publică: https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6434.

Mai multe poze aici: https://bit.ly/2NAVW9X .